Partneři

AZ SERVIS - Brno

Investiční skupina - DRFG

HT GROUP s.r.o.
Ager Top1 Taxi
Auto Pokorný Nákladní a kontejnerová autodoprava Plastová okna šenk

Inca Collagen
top4football
Tanor - okna a dveře
Infinit Brno Spolek Solnička Brněnského svazu malé kopané
Informace

Počet přihlášených týmů:

muži:0
ženy:0
starší přípravka:0
mladší přípravka:0

Pravidla


Hraje se podle pravidel velké kopané mimo zmíněné dodatky!

SOUPISKA

Každé mužstvo odevzdá před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji.

Počet hráčů na soupisce není omezen, hráč může být pouze na jedné soupisce.

Do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu.

Porušení těchto bodů bude potrestáno vyloučením týmu z turnaje. (všechny zápasy týmu budou kontumovány).
POSTUP

Za vítězství obdrží mužstvo 3 body, remízu 1 bod.

Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 pokutové kopy.


O postupu rozhodují:
  1. větší počet získaných bodů ve skupině,
  2. vzájemné utkání
  3. rozdíl skóre
  4. větší počet vstřelených branek
  5. pokutové kopy Mají-li tři nebo více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka mezi těmito týmy.ROZHODČÍ

Rozhodčí má právo přerušit hru, jestliže podle jeho názoru je hráč vážně zraněn. Jestliže je hráč zraněn tak, že to nevyžaduje okamžité ošetření, rozhodčí hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře.

Hráč, který je schopen dojít k postranní čáře, nebude ošetřován na hrací ploše.

Malá domů není povolena. (chytne li brankář rukama míč, který mu byl přihrán spoluhráčem a to částí nohy od kolene níže, týká se i autového kopu).

Hra s brankářem nohou je dovolena neomezeně.
VYLOUČENÍ

Vyloučený hráč se nesmí znovu vrátit do hry a má stop na 1 další utkání. Družstvo pokračuje ve hře oslabeno o 1 hráče do konce utkání. Rozhodčí ukončí utkání v případě, že počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod tři, dále při inzultaci rozhodčího.

Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem, plivnutí na rozhodčího, polití vodou, vytržení karet z ruky, apod.

Při inzultaci rozhodčího je mužstvo vyloučeno z turnaje a všechny jeho výsledky jsou kontumovány!

Pokud hráč obdrží žlutou nebo červenou kartu, jeho tým je povinen uhradit sankce.

Kartu mohou dostat i hráči na střídačce za nesportovní chování.

Sankce je nutné uhradit nejpozději do následujícího utkání svého mužstva. ČK (červená karta) – 50 Kč Peníze za pokuty budou vybírány ihned po zápase u pořadatele (komentátorské stanoviště).

Je možné uhradit vratnou zálohu, z které budou sankce strhávané.

Při inzultaci rozhodčího je mužstvo vyloučeno z turnaje a všechny jeho výsledky jsou kontumovány!
STANDARTNÍ SITUACE

Auty se rozehrávají kopem, míč musí stát na čáře, v klidu.

Autový a rohový kop hráč musí provést do 5 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci a je na místě kopu. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.

Branky nelze dosáhnout přímo ze zahajovacího výkopu, autového kopu, z nepřímého volného kopu ani přímo z výhozu brankáře, z výkopu brankáře ano!

Při rozehrávání standardních situací, musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 5 metrů.

Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne.

Pokud se hráč družstva, proti kterému je volný kop zahráván, přiblíží k míči dříve, než je rozehrán, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene žlutou kartou.

Brankář rozehrává z pokutového území z ruky, pokud míč položí na zem, je ve hře.
PENALTY

V případě zahrávání pokutového kopu je doba trvání hry prodloužena tak, aby mohl být pokutový kop řádně zahrán.

Při zahrávání pokutového kopu musí míč stát v klidu na značce, hráč, který kop zahrává, musí být zřetelně identifikován a rozběh musí být plynulý.

Brankář musí být na brankové čáře dokud míč není ve hře.

V případě vyběhnutí brankáře a neproměnění penalty se kop opakuje.

Ostatní hráči obou družstev zůstávají na hrací ploše mimo pokutové území nejblíže 6 metrů od brankové čáry a nejblíže 5 metrů od míče.

V případě předčasného vyběhnutí obránce či útočníka, je ponechána výhoda poškozenému týmu, nebo se kop opakuje.

Při vyřazovacích penaltách se zahrávají střídavě 3 kopy (3 hráči), pokud se nerozhodne, následuje náhlá smrt po jednom kopu, tyto kopy může zahrávat libovolný hráč týmu neomezeně až do rozhodnutí.

Vyloučený hráč se kopů nesmí zúčastnit. Kterýkoli hráč oprávněný ke hře v utkání smí kdykoli převzít místo svého brankáře.
OFSIDY

Ofsidy se nepískají.
OSTATNÍ

Každé mužstvo musí mít sebou na turnaji dva míče č. 4.

Čekací doba neexistuje, pokud se tým nedostaví včas k utkání, následuje kontumace 3:0.
PROTESTY

Protesty je možné podat na ředitelství turnaje do 10-ti minut po ukončení zápasu s vkladem 100,- Kč.

Protest musí být vyřešen do 30-ti minut. Je-li uznán jako oprávněný, vklad se vrací.
ZÁVĚR

Soutěž není pojištěna a všichni zde startují na vlastní nebezpečí.

Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy a hráče.

Je povinností kapitána (vedoucího) týmu s nimi seznámit všechny hráče.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, hřiště i systému a to i v průběhu turnaje.

V tomto případě budou o těchto změnách informováni všichni kapitáni (vedoucí) týmů.


www.memorialpavlaoutraty.cz

TOPlist